February 11, 2020

De Nederlandse zorg is van hoge kwaliteit en patiëntveiligheid staat hoog op de agenda. Toch gaat het soms mis en kan er sprake zijn van een calamiteit. Dan is het van belang om de patiënt of diens nabestaanden zo goed mogelijk op te vangen, de gevolgen van de schade z...

December 16, 2019

Sinds 2004 volgt het Nivel in samenwerking met Amsterdam Public Health (APH) research institute de ontwikkeling van patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen en aanverwante sectoren in de zorg. Graag informeren we u over de aankomende onderzoeksprojecten. Klik op o...

July 23, 2019

In de afgelopen jaren is de IGJ zich in haar toezicht meer gaan richten op de besturing van zorgorganisaties. Om dit vorm te geven, hebben de IGJ en de NZa samen het Kader Goed Bestuur ontwikkeld. Dat kader werd op 6 juli 2016 gepubliceerd. In het kader staat beschreve...

January 29, 2019

Basisset uitgegroeid tot krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering in de zorg 

Prestatie-indicatoren kunnen een krachtig instrument vormen om kwaliteit in de zorg te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van Amsterdam Public Health Research Institute (Amsterdam UMC)...

December 11, 2018

De aandacht voor het borgen van de kwaliteit en veiligheid van door gemeenten en zorgverzekeraars verstrekte medische hulpmiddelen die bij mensen thuis worden gebruikt is voor verbetering vatbaar. Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij de hulpmiddelenzorg. D...

November 28, 2017

De afgelopen jaren is de potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen niet verder gedaald. Tussen half 2015 en half 2016 overleden circa 1.035 patiënten door zorggerelateerde schade die waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden. Eerder was deze potentieel vermijdbar...

October 24, 2017

Het aantal zelfstandig wonende ouderen zal in de komende jaren toenemen. Om hen hierbij te ondersteunen wordt een grotere inzet van het eigen netwerk van de ouderen verwacht. Maar er zullen ook aanvullende oplossingen nodig zijn voor diegenen die niet beschikken over e...

October 24, 2017

Het symposium Patiëntveiligheid in perspectief vindt plaats op dinsdagmiddag 28 november in plaats van op 20 november 2017.

Om 14 uur presenteren het NIVEL en het EMGO+ instituut van het VUmc voor de vierde keer de resultaten van de landelijke dossierstudie naar potenti...

October 17, 2017

Eind november 2017 presenteren het NIVEL en het EMGO+ instituut van het VUmc voor de vierde keer de resultaten van de landelijke dossierstudie naar potentieel vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen.

Tijdens het symposium Patiëntveiligheid in perspectief worden de...

August 2, 2017

Antistollingsmiddelen ter preventie van trombose of rondom operaties worden in Nederlandse ziekenhuizen meestal gebruikt in overeenstemming met de geldende richtlijnen. Dit blijkt uit dossieronderzoek van het NIVEL en EMGO+ Instituut. Toch is er nog ruimte voor verbete...

Please reload

Uitgelichte berichten

Potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen niet gedaald

November 28, 2017

1/1
Please reload

Recente berichten
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

© 2019 by Safety 4 Patients