top of page

Publicaties

Dissertaties

 
Kemper, P.F. The effectiveness of crew resource management in the Intensive Care, Amsterdam, Vrije Universiteit, 2016.
 
van Schoten, S.M. Hospital Quality Systems - unraveling working mechanisms, Amsterdam, Vrije Universiteit, 2015.
 
Rosse, F. van Ethnic inequalities in patient safety in Dutch hospital care, Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 2015. 

Noord, I. van Patient safety in the emergency department - Exploring and applying principles from high risk industries, Amsterdam, Vrije Universiteit, 2014. 

Zwaan, L. Diagnostic Reasoning and Diagnostic error in Medicine, Amsterdam, Vrije Universiteit, 2012. 

Jansma J.D. Patient safety education for medical residents. Amsterdam, Vrije Universiteit, 2011.
 
Smits M. Unintenden events in hospitals: causes and the role of patient safety culture. Utrecht, NIVEL, 2009.
 
Zegers HWM. Adverse events among hospitalised patients: results and methodological aspects of a record review study. Utrecht, NIVEL, 2009.

 

Rapporten

 
Wagner C, De Bruijne M , Zegers M, Hoonhout L, Christiaans I, Timmermans D et al. Rapportage Pilot Studie. Patiëntveiligheid in Nederland. Amsterdam: EMGO Institute for Health and Care Research. 2005.

Zegers M, Hoonhout L, De Bruijne M, Wagner C, Van Der Wal G. Evaluatie Voorfase Onderzoeksprogramma Patiëntveiligheid in Nederland. Evaluatie retrospectief dossieronderzoek (pilot studie). NIVEL en EMGO Institue for Health and Care Research. 2005.
 

Bruijne, M.C. de, Zegers, Zegers M, Hoonhout LHF, Wagner C. Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen. Dossieronderzoek van ziekenhuisopnames in 2004. NIVEL en EMGO Institue for Health and Care Research. 2007.

 

Wagner C, De BruijneMC. Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen. Publiekssamenvatting. NIVEL en EMGO Institue for Health and Care Research. 2007

 

Wagner C, Smits M, Van Wagtendonk I, Zwaan L, Lubberding S, Merten H, Timmermans DRM. Oorzaken van Incidenten en Onbedoelde Schade in Ziekenhuizen. Rapport. NIVEL en EMGO Institue for Health and Care Research. 2008.

 

Peeters, M.; Langelaan, M.; Kok, I.; Wagner, C. Patiëntveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg: een eerste verkenning naar zorggerelateerde onbedoelde schade. Utrecht: NIVEL, Trimbos-Instituut. 2009.

Langelaan M, Baines RJ, Broekens MA, Siemerink KM, Van de Steeg L, Asscheman H, De Bruijne MC, Wagner C. Monitor Zorggerelateerde Schade 2008: Dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen. NIVEL en EMGO Institue for Health and Care Research. 2010.

 

Wagelaar M, Lubberding S, Hugtenburg J, Wagner C. Toegankelijkheid van dure geneesmiddelen. Een onderzoek naar geneesmiddelengebruik bij mammacarcinoom en multipel myeloom. Rapport. NIVEL en EMGO Institute for Health and Care Research. 2010.

 

Lubberding S, Merten H, Wagner C. Patiëntveiligheid en Complexe Zorg bij oudere patiënten met een heupfractuur. NIVEL en EMGO Institue for Health and Care Research. 2010.

 

Langelaan M, Bruijne MC de, Baines R, Broekens MA, Hammink K, Schilp J, Verweij L, Asscheman H, Wagner C. Monitor zorggerelateerde schade 2011- 2012. Dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen. NIVEL en EMGO Institue for Health and Care Research. 2013.

 

Blok C de, Koster E, Schilp J, Wagner C. Implementatie VMS veiligheidsprogramma - Evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen. NIVEL en EMGO Institue for Health and Care Research. 2013.

 

Rosse F van, Bruijne MC de, Broekens MA, Stronks K, Essink-Bot ML, Wagner C. Etnische herkomst en zorggerelateerde schade. EMGO Institue for Health and Care Research, AMV en NIVEL. 2013.

 

Bruijne MC de, Kemper P, Bakker L, Heeren MJ, Meijler AP, Delwel GO, Wagner C. Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie - Nulmeting in verschillende domeinen van de gezondsheidszorg. NIVEL, IGZ en EMGO Institue for Health and Care Research. 2014.

 

Verver D, Merten H, Wagner C. 'Toezicht op zorgnetwerken van thuiswonende kwetsbare ouderen' Fase I en II. EMGO Institue for Health and Care Research. 2015.

bottom of page