top of page

Rapportage: Toezien op goed bestuur in de gehandicaptenzorg


In de afgelopen jaren is de IGJ zich in haar toezicht meer gaan richten op de besturing van zorgorganisaties. Om dit vorm te geven, hebben de IGJ en de NZa samen het Kader Goed Bestuur ontwikkeld. Dat kader werd op 6 juli 2016 gepubliceerd. In het kader staat beschreven wat de IGJ en de NZa verstaan onder goed bestuur, wat hun taken op dat gebied zijn en wat zij doen om goed bestuur te bevorderen. Zij beogen hiermee duidelijk te maken wat zij verwachten van het bestuur en het interne toezicht van een zorgorganisatie. Daar waar er signalen zijn dat het niet goed gaat in een organisatie, vraagt de IGJ verantwoording aan de bestuurder. De bestuurder moet dan kunnen vertellen en desgevraagd laten zien op welke manier de onderdelen uit het Kader Goed Bestuur (gedrag en cultuur, systemen en resultaten) nageleefd worden.

Voor het toezicht op goed bestuur werd binnen de afdeling Gehandicaptenzorg het ‘governancegesprek’ ontwikkeld. Dit gesprek richt zich op de bestuurder en hoe deze de organisatie aanstuurt. Vanuit de wens van die afdeling om het toezicht op goed bestuur op basis van de ervaringen met het governancegesprek verder te ontwikkelen, met name op het onderdeel gedrag en cultuur, onderzochten de kennisinstituten IQ healthcare en APH de volgende drie vragen:

  1. Op welke wijze en vanuit welke vooronderstellingen of verwachtingen is het toezicht op goed bestuur vormgegeven, in het bijzonder wat betreft het onderdeel gedrag en cultuur?

  2. Hoe wordt het toezicht op goed bestuur, zoals vormgegeven bij de afdeling Gehandicaptenzorg, ervaren door bestuurders en inspecteurs?

  3. Wat kunnen we hiervan leren ter verbetering van het toezicht op goed bestuur?

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode van 1 november 2017 tot 1 november 2018 in de Academische Werkplaats Toezicht (AWT). De resultaten van het onderzoek zijn hier te raadplegen.


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page