top of page

Lopende projecten

Het thema ‘patiëntveiligheid’ is in de afgelopen tien jaar door alle partijen binnen de gezondheidszorg op de agenda gezet. Het monitoren van zorggerelateerde schade is een van de kernonderzoeken binnen Safety 4 Patients. Naast het onderzoek naar patiëntveiligheid in ziekenhuizen zijn er diverse andere lopende onderzoeken op het gebied van samenwerking, kwaliteit, toezicht en zorg en welzijn voor kwetsbare groepen. Lees hier meer over het huidige lopende onderzoek.

Speerpunten van onderzoek binnen Safety 4 Patients zijn valideren van methoden om patiëntveiligheid en zorggerelateerde schade te meten, de invloed van de zorgorganisatie op het ontstaan van zorggerelateerde schade, en de invloed van interprofessionele communicatie en samenwerking op het ontstaan van zorggerelateerde schade.

 

Hier vindt u een aantal methodes die u kunt gebruiken bij het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

 

 

Het onderzoeksteam Safety 4 Patients voert onderzoek uit naar de invloed van kwaliteitssystemen en toezicht op de patiëntveiligheid.

Het onderzoeksteam Safety 4 Patients voert onderzoek uit naar de invloed van communicatie en samenwerking op patiëntveiligheid.

Het onderzoeksteam Safety 4 Patients voert onderzoek uit naar de zorg en het welzijn van kwetsbare patientengroepen. Denk hierbij onder andere aan de ouderen in de samenleving. 

Het onderzoeksteam Safety 4 Patients voert onderzoek uit naar de veiligheid van voorschrijven, klaarmaken en toediening van medicatie.

Medische technologie omvat een breed scala aan technologie – van complexe high-techapparatuur tot relatief eenvoudige technologie (rollators, belmatten, tilliften en infuuspompen) die patiënten en zorgverleners ondersteunen.

Elke verandering of vernieuwing vraagt om instructie of scholing/training van zorgverleners die de nieuwe of aangepaste medische technologie moeten of willen gaan gebruiken, en structureel onderhoud.
In het onderzoek binnen dit thema gaat het om het inventariseren, verklaren en doen van voorstellen tot verbetering gerelateerd aan het falen of niet goed toepassen van medische technologie en hulpmiddelen.

bottom of page