top of page
De afgeronde projecten zijn eveneens geordend binnen de verschillende onderzoeksthema's waarin wij werken. Voor meer informatie mail patientveiligheid@vumc.nl
 
Meten Patiëntveiligheid
Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen 2008 - 2012
Kosten van zorggerelateerde schade
Etnische verschillen
Compaz: Patiëntveiligheidscultuur
SCOPE: Cultuurmeting eerste lijn

 
Patientveiligheidsinterventies
LIZ: Systematisch leren van incidenten in de zorg
 
Communicatie & Samenwerking
Medische teamtrainingen CRM op SEH
Medische teamtrainingen CRM op IC
SBAR: middel voor een gestructureerde overdracht
 
Kwaliteitssystemen & Toezicht
Kwaliteitsbeleid Raad van Bestuur
PaSQ: European Union Network for Patient Safety and Quality of Care

 
Zorg en Welzijn voor kwetsbare groepen
Samenkracht
Zorggerelateerde schade bij kwetsbare ouderen
Zorggerelateerde schade bij mensen met een heupfractuur

 
Medicatieveiligheid
Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen
 
Medische technologie
 
bottom of page