top of page

Rapportage toezicht op zorgnetwerken van thuiswonende kwetsbare ouderen: fase I en II


Van ouderen wordt verwacht dat zij langer zelfstandig thuis blijven wonen, met ondersteuning van een netwerk van formele en informele zorgverleners. Uit dit onderzoek blijkt dat de samenwerking binnen de netwerken verbeterd kan worden, waarbij aandacht voor potentiële risico's voor de thuiswonende ouderen een belangrijk aspect is. De IGZ houdt toezicht op instellingen en individuele beroepsbeoefenaren. Het onderzoek biedt input voor de inrichting van het toezicht op het functioneren van netwerken, dat nog in ontwikkeling is. Het ontbreken van een eenduidig aanspreekpunt in zorgnetwerken bemoeilijkt dit. Risico's De meest genoemde risico's die uit dit onderzoek naar voren komen zijn: eenzaamheid (klein sociaal netwerk), vallen, bezuinigingen in de langdurige zorg en niet in staat zijn hulp te roepen in acute situaties. De risico's betreffen het fysieke, psychische en sociale domein van kwetsbaarheid. De bezuinigingen in de langdurige zorg ervaren ouderen als een belangrijk risico, omdat zij bang zijn geen recht meer te hebben op hulp en daardoor minder goed in staat zijn om zelfstandig te blijven wonen. Het monitoren van de gevolgen door de veranderingen in de langdurige zorg is dan ook een aanbeveling die uit dit onderzoek volgt om deze potentiële ongewenste effecten tijdig te signaleren. Samenwerking Zorgverleners geven aan dat er vaak meer sprake is van informatieoverdracht dan van samenwerking. Ook blijkt dat in een netwerk niet alle zorgverleners op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid bij een kwetsbare oudere. Van een samenhangend zorgnetwerk is in deze situaties geen sprake. De zorgverleners geven aan dat de mate van samenwerking afhankelijk is van de situatie van de oudere, maar het is onduidelijk of en hoe deze inschatting wordt gemaakt. Daarnaast lijkt er onder de verschillende zorgverleners onduidelijkheid te zijn over welke zorgverlener verantwoordelijk is om dit in kaart te brengen. Deze rapportage is de eerste in een reeks van twee in het onderzoek naar 'toezicht op zorgnetwerken van thuiswonende kwetsbare ouderen van 75 jaar en ouder' dat wordt uitgevoerd in het kader van de Academische Werkplaats Toezicht, gefinancierd door ZonMw. Binnen deze academische werkplaats wordt er nauw samen gewerkt met de IGZ. Via de volgende link kunt u het gehele rapport openen: Rapport toezicht op zorgnetwerken Fase I en II Voor meer informatie kunt u terecht bij: Prof. dr. C. Wagner (030-2729700)

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page