top of page
Monitor Zorggerelateerde schade 2015-2018

Sinds 2004 wordt binnen Nederlandse ziekenhuizen de ontwikkeling van patiëntveiligheid middels een landelijk dossieronderzoek gevolgd. Hierdoor is het mogelijk om inzicht te verkrijgen in de aard, ernst en omvang van potentieel vermijdbare schade en sterfte. Uit de resultaten van onafhankelijke evaluaties van het NIVEL en EMGO+ instituut blijkt dat de patiëntveiligheid in ziekenhuizen de afgelopen jaren duidelijk is verbeterd. Uit het evaluatieonderzoek naar de implementatie van het VMS Veiligheidsprogramma bleek dat er op verschillende thema’s vooruitgang is geboekt, maar dat er grote verschillen bestaan tussen ziekenhuizen en ziekenhuisafdelingen in de mate waarin zij de door VMS geadviseerde interventies toepassen. Het is dan ook van belang om in te zoomen op de nog bestaande verbeterpunten en nieuwe uitdagingen op te pakken, naast het periodiek evalueren van de patiëntveiligheid als geheel.

De Vervolg Monitor Zorggerelateerde Schade 2015 – 2018 beoogt het zichtbaar maken van de voortgang en resultaten (verbeteringen en eventuele risico’s) van patiëntveiligheid. Het project bestaat uit vier deelprojecten, waarbij voor elk van de deelprojecten een specifiek doel(en) geformuleerd is.

 

Deelproject 1: 

  1. Het verkrijgen van inzicht in de aard, ernst, en omvang van potentieel vermijdbare sterfte in Nederlandse ziekenhuizen in 2015/2016, en het vergelijken van deze gegevens met de gegevens verkregen in 2011/2012.

  2. Het monitoren van zorggerelateerde schade gerelateerd aan medische technologie bij in het ziekenhuis overleden patiënten in 2015/2016, en het vergelijken van deze gegevens met de gegevens verkregen in 2011/2012.
     

Voor dit deelproject worden 20 Nederlandse ziekenhuizen random geselecteerd en uitgenodigd voor deelname. Wilt u meer informatie over dit deelproject: Lees verder op onze site

 

Deelproject 2:

Het verkrijgen van inzicht in de oorzaken van verlengde ligduur van patiënten en ongeplande heropnamen via dossieronderzoek dat door ziekenhuizen zelf wordt uitgevoerd. Elk Nederlands ziekenhuis kan zich opgeven voor deelname. Wilt u meer informatie over dit deelproject: Lees verder op onze site

 

Deelproject 3:

Het verkrijgen van inzicht in de patiëntveiligheid, waaronder de aard, ernst en gevolgen van zorggerelateerde schade en potentieel vermijdbare schade, binnen Zelfstandige Behandel Centra (ZBC) (brede eerste meting). ZBCs worden hier steekproefgewijs voor uitgenodigd. Wilt u meer informatie over dit deelproject: lees verder op onze site

 

Deelproject 4:

Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van patiëntveiligheid op de speerpuntthema’s medicatieveiligheid en infectiepreventie. Via een EPD-scan wordt aan het begin van het project nagegaan welke indicatoren ziekenhuizen zonder extra registratielast zelf kunnen aanleveren en welke indicatoren via de onderzoekers worden verzameld. Voor dit deelproject worden ziekenhuizen op basis van een steekproef uitgenodigd tot deelname. Wilt u meer informatie over dit deelproject: Lees verder op onze site 

 

Bij de keuze voor de vier deelprojecten van de Vervolg Monitor 2015 – 2018 waren de resultaten uit de derde meting naar potentieel vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen richtinggevend en is ervoor gekozen om gebieden in de zorg te onderzoeken die nog verbetering behoeven of nog niet eerder zijn onderzocht, zoals de ZBC’s.

 

Verdiepingsstudie:

Naast de vier deelprojecten verricht het onderzoeksteam ook een  Verdiepingsstudie Medische Technologie, gericht op het bevorderen van bekwaamheid van gebruikers van medische technologie in Nederlandse ziekenhuizen. Hier vindt u meer informatie over deze verdiepingsstudie

 

Subsidieverstrekker: VWS 

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met: patientveiligheid@vumc.nl

Voor de vragen per deeltraject, verwijzen we u naar de projectpagina voor de gegevens van de betrokken onderzoekers

bottom of page