top of page
Zorggerelateerde schade in Zelfstandige Behandel Centra

Om meer inzicht te verkrijgen naar de aard, ernst, omvang en mate van vermijdbaarheid van zorggerelateerde schade in zelfstandige behandelcentra wordt een nieuw traject opgezet “Monitor zorggerelateerde schade bij Zelfstandige Behandelcentra” (2015-2016). Het gaat om een willekeurige selectie van zelfstandige behandelcentra aangesloten bij het ZKN (Zelfstandige klinieken Nederland). Dit is deeltraject 3 van de Monitor 2015-2018.

 

Wat gaan we doen?

Het onderzoek van dit traject bestaat uit een studie waarin medische en verpleegkundige dossiers van patiënten in twee fasen worden onderzocht. In de eerste fase screenen ervaren verpleegkundigen dossiers aan de hand van een lijst met signalen (triggers) voor potentiële adverse events. Indien in het dossier één of meer triggers worden gevonden, gaat het dossier door naar de tweede fase. In deze fase beoordeelt een medisch specialist of er sprake is van zorggerelateerde schade en beperkingen voor de patiënt door het zorgsysteem (zorgverlener en/ of organisatie van de zorg). Bij specifieke inhoudelijke vragen kan de beoordelende specialist gebruik maken van een achterwacht, bestaande uit medisch specialisten van alle disciplines.


Opzet monitor zelfstandige behandelcentra
Aan dit traject zullen 21 willekeurig geselecteerde zelfstandige behandelcentra deelnemen. Ziekenhuizen kunnen voor meerdere trajecten uitgenodigd worden. Per
zelfstandig behandelcentrum zal er 1 meting plaatsvinden waarbij een steekproef getrokken wordt van 50 dossiers per afdeling bij de oogheelkunde, orthopedie en cosmetische chirurgie. Het betreft dossiers uit één maand voorafgaand van het meetmoment (een chirurgische ingreep). Tijdens de meetweek, zal contact opgenomen worden
met de patiënt hoe de behandeling en nazorg werd ervaren.

 

Voor meer informatie over dit onderzoek, vindt u hier onze informatiefolder.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Indira Nandram-Tewari

bottom of page