top of page
Veilig gebruik van medische technologie in de zorg

In de gezondheidszorg speelt medische technologie een steeds belangrijkere rol. Hierbij is er ook in toenemende mate aandacht voor de veiligheid van de patiënt. Op dit moment loopt er bij het NIVEL een onderzoek over veilig gebruik van medische technologie. Dit onderzoek is een verdiepingsstudie van de monitor zorggerelateerde schade 2015-2018.

 

Wat zijn de cijfers?

Diverse onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben laten zien dat het noodzakelijk is om de kwaliteitsborging van medische apparatuur in het ziekenhuis te verbeteren. Op dit moment zijn de professionals en zorgorganisaties zich nog te weinig bewust van de gevaren van medische technologie. In 2011 werd in dit kader door diverse partijen het Convenant “Veilig toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” gepubliceerd. In 2014 constateerde de IGZ dat de implementatie van dit Convenant in 16 van de 20 ziekenhuizen nog onvoldoende gerealiseerd was. Met name het vaststellen van de vereiste bekwaamheid, de training van gebruikers op het gebied van medische technologie en de registratie en vastlegging van de bekwaamheden was nog onvoldoende.

 

Wat wordt onderzocht?

Met dit onderzoek willen we er aan bijdragen dat het Convenant op een juiste manier geïmplementeerd wordt. Het doel van dit onderzoek is om een methodiek te ontwikkelen die generiek gebruikt kan worden voor het borgen van bekwaamheden van gebruikers van medische technologie. In de loop van het onderzoek worden verschillende bronnen gebruikt als input voor de methodiek.

 

Wat is de methode of interventie?

Als eerste zal een traject van start gaan waarbij casestudies worden opgezet. In deze casestudies worden bekwaamheidseisen en -toetsen voor drie specifieke medische technologieën ontwikkeld: elektrochirurgie, robotchirurgie en infuustechnologie.

 

Parallel aan het opzetten van de casestudies loopt een tweede traject. In dit traject wordt de huidige aanpak van diverse ziekenhuizen met betrekking tot de bekwaamheid van gebruikers in kaart gebracht. Dit wordt gedaan door middel van vragenlijsten en interviews bij ziekenhuizen. De algemene lessen die uit de casestudies, vragenlijsten en interviews naar voren komen dienen als input voor de generieke methodiek. In de eerste fases van dit onderzoek richten wij ons voornamelijk op hoog risico technologieën. In de generieke methodiek zal ook aandacht zijn voor technologieën  met lagere risico’s.


Voor vragen kunt u contact opnemen met: Petra Porte of Lisanne Verweij

bottom of page