top of page
Onverwachte Heropname (OHO) en Onverwacht Lange opnameduur (OLO)

Onverwacht lange opnameduur en onverwachte heropnamen vormen een belangrijke indicator voor de prestaties van ziekenhuizen, en zijn mogelijk gerelateerd aan suboptimale zorg. Het is dus van groot belang om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de onverwacht lange opnameduur en ongeplande heropnamen, en de eventuele schade die patiënten hierdoor oplopen, zodat deze in de toekomst kunnen worden voorkomen.

 

Deeltraject 2 van de Monitor 2015-2018 heeft als doel meer inzicht te verschaffen in deze oorzaken. Het traject bestaat uit dossieronderzoek dat door ziekenhuizen zelf wordt uitgevoerd. De focus ligt hierbij niet op het berekenen van de incidentie per ziekenhuis, maar om het verkrijgen van inzicht in de oorzaken.

 

Wat zijn de cijfers?

In 2015 behoren ongepland lange opnameduur en ongeplande heropnames tot de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). Ziekenhuizen worden geacht deze te meten, oorzaken te analyseren en, indien nodig, verbetermaatregelen te nemen. Uit de resultaten van onafhankelijke evaluaties van het NIVEL en het EMGO+ instituut blijkt dat de patiëntveiligheid in ziekenhuizen de afgelopen jaren duidelijk is verbeterd, maar dat er nog meer verbetermogelijkheden liggen. Eén van deze mogelijkheden betreft het reduceren van onverwacht lange opnameduur en ongeplande heropnames. Om onverwachte lange opnameduur en ongeplande heropnames te kunnen reduceren is het belangrijk om inzicht te krijgen in de oorzaak van de ongeplande heropnamen en ongepland lange opnameduur.

 

Wat wordt onderzocht?

Deeltraject 2 van de Monitor 2015-2018 heeft als doel om;

 

1. Ziekenhuizen te trainen om zelfstandig dossieronderzoek uit te voeren naar Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Onverwachte Heropname (OHO)

 

2. Meer inzicht te verkrijgen in de oorzaken van Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Onverwachte Heropname (OHO)

 

3. De bruikbaarheid van Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Onverwachte Heropname (OHO) als valide kwaliteitsindicatoren voor Nederlandse ziekenhuizen te   verbeteren

 

4. Het effect te onderzoeken van dossieronderzoek en multidisciplinaire feedbackbijeenkomsten op OLO en OHO in Nederlandse ziekenhuizen

 

5. Kosten en baten van dossieronderzoek en multidisciplinaire feedbackbijeenkomsten op OLO en OHO in Nederlandse ziekenhuizen in kaart brengen

 

6. Specifieke preventie strategieën te formuleren per afdeling/ziekenhuis om OHOs en OLOs te verminderen

 

Wat is de methode of interventie?

Het traject bestaat uit drie fasen, in de eerste fase screenen ervaren verpleegkundigen medische en verpleegkundige dossiers op potentiele zorggerelateerde schade aan de hand van een lijst met signalen (triggers). In de tweede fase beoordeelt een medisch specialist de  oorzaak en vermijdbaarheid van de heropname en lange opnameduur. In de derde fase worden enkele dossiers geselecteerd waarbij zowel de behandelaar als de patiënt worden benaderd om de oorzaakanalyse te verifiëren en verdere uitleg te geven over de gebeurtenissen die geleid hebben tot de onverwacht lange opnameduur en onverwachte heropname. De aan het onderzoek deelnemende ziekenhuizen ontvangen vooraf een training waarin hen kennis en vaardigheden worden geleerd voor het uitvoeren van het dossieronderzoek en krijgen ondersteuning in het opzetten van intern dossieronderzoek. ziekenhuizen kunnen zich vanaf tweede helft 2016 zelf aanmelden voor dit onderzoek.

 

Voor meer informatie over dit onderzoek, vindt u hier onze informatiefolder.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Corline Brouwers

bottom of page