top of page
High Risk Medicatie

Dit onderzoek heeft als doel de processen en uitkomsten van medicatieveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen in 2015 te meten. Het onderzoek maakt deel uit van de ‘Monitor Zorggerelateerde Schade 2015-2018’ en is een herhaling van eerder onderzoek.

 

Wat zijn de cijfers?

Uit de eerdere VMS evaluatie van dit thema bleek dat de norm die VMS gesteld heeft nog niet gehaald was. Op basis van de VMS evaluatie uit 2011-2012 hebben wij ervoor gekozen om de mate van implementatie van dit thema, klaarmaken en toedienen van parenteralia, wederom te evalueren aan de hand van een procesindicator: het aantal correct uitgevoerde handelingen in het proces toedienen van parenteralia (procesmaat).

 

Wat wordt onderzocht?

In dit huidige onderzoek wordt de stand van zaken in 2015/2016 op het thema High risk medicatie in Nederlandse ziekenhuizen in kaart gebracht. Op deze manier kan gekeken worden of er verbeteringen zijn in het toedienproces van parenteralia ten opzichte van de vorige meting in 2011/2012 en in hoeverre de VMS doelstelling behaald wordt. De centrale vraag van dit deelonderzoek is: In hoeverre worden de adviezen uit de VMS praktijkgids voor High risk medicatie nageleefd in 2015/2016?

 

Wat is de methode?

Voor het thema High Risk Medicatie zullen verpleegkundigen geobserveerd worden tijdens het klaarmaken en toedienen van parenteralia. Deze observaties vinden plaats op drie verschillende afdelingen per ziekenhuis, te weten de Intensive Care en de verpleegafdelingen Interne Geneeskunde en algemene Chirurgie. Ziekenhuizen die eerder mee hebben gedaan aan de evaluatie van dit VMS thema, zijn hiervoor wederom uitgenodigd.

 

Producten

Per ziekenhuis zal een ziekenhuis specifieke terugkoppeling geschreven worden. Daarnaast wordt er één landelijk rapport geschreven. Deze verwachten wij medio 2016.


Voor meer informatie over dit onderzoek, vindt u hier onze informatiefolder.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Schutijser

bottom of page