top of page
Schade door medische technologie

Wat zijn de cijfers?

Ziekenhuizen hebben steeds meer oog voor het veilig toepassen van medische technologie. Er is echter geen structurele aandacht voor. Ziekenhuizen hebben ook weinig inzicht in de achtergronden van risico’s, storingen en incidenten. Het is bovendien onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de opleiding en training van medewerkers die met de apparatuur werken. Dit blijkt uit onderzoek uit 2013 van het NIVEL in vijf Nederlandse ziekenhuizen. Medische technologie gaat om alle soorten technologieën in de zorg zoals laparoscopische chirurgie, bewakingsapparatuur, drains en infuuspompen.

 

Wat is onderzocht?

Het NIVEL heeft onderzocht hoe Nederlandse ziekenhuizen zorgen dat medische technologie veilig wordt toegepast. Er is gekeken naar toepassing van medische technologie bij de aanschaf, implementatie en het gebruik. Er zijn 97 interviews gehouden met managers, zorgverleners en medewerkers van ondersteunende diensten in vijf ziekenhuizen. Er is gevraagd naar ervaren knelpunten en oplossingen om medische technologie veilig toe te passen.

 

Waar gaat het mis?

Bij vier van de vijf ziekenhuizen wordt niet structureel een risicoanalyse gemaakt bij de aanschaf van medische technologie

 

Wat kan beter?

De veiligheid van medische technologie wordt volgens de onderzoekers beter:

 • als er structureel en organisatiebreed aandacht is voor risicomanagement, van de raad van bestuur tot de werkvloer

 • als gebruikers betrokken worden bij de totstandkoming van gebruikershandleidingen

 • als er bij elk incident een analyse wordt gemaakt door een technisch expert

 • als de situatie na een gebruikersfout structureel verbeterd wordt

 • als er meer transparantie komt over storingen, risico’s en incidenten, inclusief terugkoppeling naar de raad van bestuur en het personeel

 • als de communicatie en informatie-uitwisseling verbetert tussen technici en zorgverleners

 • als afdelingsmanagers en zorgverleners zich verantwoordelijk voelen voor de onderhoudsstatus en apparaten zelf controleren

 • als er structureel aandacht komt voor de opleiding en bekwaamheid van medewerkers die met de technologie werken (en ook duidelijkheid over wie hiervoor verantwoordelijk is)

 

 

Aanbevelingen voor ziekenhuizen

 • Stel een coördinator medische technologie aan voor het veilig toepassen.

 • Leer van ziekenhuizen die wel structureel aandacht hebben voor veilige medische technologie.

 • Zet altijd een technische expert in om een incident te analyseren.

 • Breng in kaart welke problemen gebruikers hebben met medische technologie.

 • Maak een systeem voor incidenten en foutmeldingen.

 • Laat zorgverleners periodiek de apparatuur controleren.

 • Maak een trainingsprogramma voor mensen die met medische technologie werken.

 • Spreek af wie verantwoordelijk is voor de bekwaamheid van deze medewerkers.

 

Welke methodieken zijn er voor ziekenhuizen?

Het NIVEL werkt aan een verbeterprogramma voor de veilige toepassing van medische technologie.

 

 

Referenties

 • Siemerink KM, Verweij LM, de Blok C, Wagner C. Zorgen voor veilige toepassing van medische technologie. Verkennende interviews in vijf Nederlandse ziekenhuizen. Utrecht: NIVEL. 2013.

 • Expertgroep Medische Technologie. Medische Technologie at risk? Onderzoek naar risico’s bij medische technologie en mogelijkheden om deze te voorkomen of te reduceren. 2011.

 • NVZ, NFU, RN (2011). Convenant veilig toepassing van medische technologie in ziekenhuizen.

 

bottom of page