top of page
EPD-scan

Het doel van EPD Scan pilotmeting is inzicht krijgen in de mogelijkheden van een EPD om de uitvraag van kwaliteitsindicatoren opgenomen in VMS thema “Medicatieverificatie” en “High-risk medicatie” te automatiseren. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier een EPD ondersteuning kan bieden bij de implementatie van deze twee thema’s in de praktijk.

 

Methode

Diepte interview met themahouders en ICT deskundigen op basis van een gestructureerd vragenformulier. De vragen opgenomen in het vragenformulier zijn gebaseerd op de informatie uit de volgende richtlijnen/veldnormen:

1) VMS Thema’s ‘Medicatieverificatie bij opname en ontslag’ en ‘High Risk Medicatie’
2) Richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ 2008 (incl. nadere toelichting 2015)
3) Richtlijn KNMG ‘Elektronisch voorschrijven’ 2013
4) Richtlijn NHG ‘Adequate Dossiervorming met het EPD’ 2013
5) IGZ Kwaliteitsindicatoren Basisset 2015
6) NICTIZ Zorginformatiebouwstenen

 

Daarnaast is ook wetenschappelijke literatuur geraadpleegd naar de rol van informatie technologie (zoals o.a. het EPD, barcode technologie, elektronische toedienregistratie) op medicatieveiligheid in het proces van medicatieverificatie en het proces van toedienen van parenteralia.

Ziekenhuizen die ook meedoen aan de evaluatie van VMS thema's Medicatieverificatie en High Risk Medicatie zijn hiervoor uitgenodigd.

 

Ziekenhuizen die ook meedoen aan de evaluatie van VMS thema's Medicatieverificatie en High Risk Medicatie zijn hiervoor uitgenodigd.

 

Producten:

De interviews zullen worden verwerkt tot een landelijk rapport. Het rapport zal o.a. antwoord geven op de volgende vragen:

1) welke type elementen en/of gegevens benodigd voor het beantwoorden van kwaliteitsindicatoren zijn terug te vinden in het EPD en welke niet?

2) welke type elementen en/of gegevens benodigd voor het beantwoorden van kwaliteitsindicatoren zijn aan herziening toe om automatisering van rapportages te bevorderen?

3) welke type elementen en/of functionaliteiten in het EPD zijn nodig om de implementatie van bovengenoemde VMS thema’s te ondersteunen/bevorderen;

 

 

Voor meer informatie over dit onderzoek, vindt u hier onze informatiefolder.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joanna Kloptowska

bottom of page