top of page
Medicatieverificatie

Dit thema is er op gericht het aantal fouten dat gerelateerd is aan incomplete medicatieoverzichten te reduceren. Doel is dat bij iedere patiënt bij opname en ontslag medicatieverificatie plaatsvindt vanuit de gedachte dat dit leidt tot een optimaal medicatieoverzicht. Met deze herevaluatie meting in het kader van Monitor Medicatieveiligheid 2015-2018 wordt aangesloten op de eerdere metingen in het kader van de VMS evaluatie. Er wordt hierbij gekeken naar de twee bundels met interventies (opnamebundel en ontslagbundel) van het VMS Veiligheidsprogramma. Men raadt aan deze in elk ziekenhuis bij elke patiënt toe te passen.

 

Wat zijn de cijfers?

In 2011/2012 is de mate van implementatie van deze twee bundels geëvalueerd door het NIVEL/EMGO+. Hieruit bleek dat in Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld bij 41% van de patiënten bij opname en bij 17% van de patiënten bij ontslag medicatieverificatie werd uitgevoerd. De VMS doelstelling om bij iedere patiënt medicatieverificatie toe te passen werd door de meeste ziekenhuizen nog niet gehaald.

 

Wat wordt onderzocht?

In dit onderzoek wordt de stand van zaken op het thema Medicatieverificatie bij opname en ontslag  in Nederlandse ziekenhuizen in 2015/2016 in kaart gebracht. Op deze manier kan gekeken worden of er verbeteringen zijn in medicatieverificatie ten opzichte van het evaluatieonderzoek uit 2011/2012 en in hoeverre de VMS doelstelling behaald wordt. De centrale vraag van dit deelonderzoek is: In hoeverre zijn de adviezen uit de VMS praktijkgids voor Medicatieverificatie bij opname en ontslag in 2015/2016 nageleefd?

 

Wat is de methode?

Voor het thema ‘Medicatie-verificatie bij opname en ontslag’ zullen medische en verpleegkundige dossiers van patiënten worden onderzocht. Gedurende één week zullen getrainde beoordelaars patiëntendossiers screenen aan de hand van een lijst met gestandaardiseerde indicatoren. Ziekenhuizen die eerder mee hebben gedaan aan de evaluatie van het VMS thema, zijn hiervoor wederom uitgenodigd.

 

Producten

Per ziekenhuis zal een ziekenhuis specifieke terugkoppeling geschreven worden. Daarnaast wordt er één landelijk rapport geschreven. Deze verwachten wij medio 2016.


Voor meer informatie over dit onderzoek, vindt u hier onze informatiefolder.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Schutijser of Joanna Klopotowska

bottom of page