top of page
LOCoMOTive: samenwerking in verloskundige keten

Wat zijn de cijfers?

Overdrachtsmomenten vormen een kwetsbare schakel in de verloskundige keten, met risico’s op onbedoelde schade bij moeder en kind. Aandacht voor verbetering in communicatie en samenwerking tussen verschillende zorgverleners is daarom van belang. De LOCoMOTive (Local Obstetrical Collaboration Multidisciplinary On-site Teamtraining effectiveness) studie loopt van 2013 t/m 2016.

 

Wat is onderzocht?

Het doel van de LOCoMOTive studie is om de perinatale zorguitkomsten te verbeteren door zowel de kwaliteit van overdrachtsmomenten als de inter-professionele samenwerking te verbeteren in de verloskundige keten. Multidisciplinaire teamtrainingen, met aandacht voor implementatie van een gestandaardiseerde overdracht, staan hierbij centraal. In de studie wordt vervolgens onderzocht wat de invloed van deze trainingen is op; inter-professionele samenwerking, cultuur in het VSV, besluitvorming, overdrachtsmomenten, patiëntenervaringen en zorguitkomsten. Het onderzoek vindt plaats bij vijf Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSVs) in Noordwest Nederland. Elk VSV vertegenwoordigt een lokaal ziekenhuis en omliggende verloskundigenpraktijken.

 

Wat is de interventie?

In elk VSV worden twee verschillende multidisciplinaire teamtrainingen georganiseerd. De deelnemers zijn gynaecologen, arts-assistenten, klinische verloskundigen,
eerstelijnsverloskundigen en verpleegkundigen. Tijdens de trainingen worden kennis en vaardigheden ontwikkeld voor optimale samenwerkingen en wordt de interprofessionele communicatie tijdens overdrachtsmomenten verbeterd. Hiervoor wordt de SBARR (situation, background, assessment, recommendation, read-back) methode gebruikt.

 

Kijk voor meer informatie op de project pagina van het EMGO+ instituut

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anita Romijn

bottom of page