top of page
Heart 4 Blood

Wat zijn de cijfers?

Uit (inter)nationale literatuur blijkt dat er binnen de cardiochirurgie grote variatie bestaat in het verbruik van bloedproducten. Meer inzicht in deze variatie biedt een belangrijke mogelijkheid om de kosten, onbedoelde (schadelijke) gevolgen en verspilling van bloedproducten binnen cardiochirurgie te minimaliseren.

 

Wat wordt onderzocht?

Om het bloedverbruik binnen de cardiochirurgie in Nederland inzichtelijk te maken, zijn de volgende onderzoeksdoelen opgesteld:  

1.    Inzicht krijgen in de variatie in bloedverbruik;

2.    Inzicht krijgen in oorzaken van variatie in bloedverbruik, zoals transfusietriggers.

 

Wat is de methode?

Heart 4 Blood is een retrospectieve cohort studie waarbij er data wordt verzameld van patiënten die een openhartoperatie hebben ondergaan (bypass operatie,  klepoperatie of gecombineerde bypass en klepoperatie). Het project is gestart in 2011 met 5 ziekenhuizen en is nu uitgebreid naar 10 ziekenhuizen. De registratiegegevens van de afdeling cardiochirurgie en bloedtransfusielaboratoria van de deelnemende ziekenhuizen worden gebruikt om het bloedverbruik in kaart te brengen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in drie soorten bloedproducten, namelijk erytrocyten, plasma en trombocyten. Voor elk van de operatiecategorieën wordt het bloedverbruik geanalyseerd en vergeleken tussen de deelnemende ziekenhuizen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar transfusiepercentages, toedienen van combinaties van bloedproducten, opname en ontslag Hemoglobine, bloedverlies, gebruik van hemostatica en de kosten die gemoeid zijn met bloedtransfusies en het gebruik van hemostatica.

 

Producten

Dit project resulteert in een rapportage die uitsluitend onder de deelnemende ziekenhuizen wordt verspreid. Daarnaast wordt er een benchmarkbijeenkomst gehouden waarop de gevonden resultaten met cardio thoracale chirurgen, anesthesiologen en andere betrokkenen worden besproken.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Corline Brouwers of Hanneke van Essen

bottom of page