top of page
CODE Z: Continuïteit van zorg bij Opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Voor mensen met dementie brengt een onverwachte opname in het ziekenhuis risico’s met zich mee, zoals lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Een oorzaak hiervan is een beperking in de communicatie en de informatieoverdracht tussen zorgverleners. Project CODE Z  (Continuïteit van zorg bij Opname van mensen met DEmentie in het Ziekenhuis) gaat afspraken over continuïteit van zorg verbeteren tussen huisartsen en zorgverleners in het ziekenhuis. Ook wordt een webapplicatie waar mogelijk ingezet, zodat zorgverleners eenvoudig over de actuele problemen van de patiënt kunnen overleggen. De patiënt en de mantelzorger kunnen via de webapplicatie ook met de zorgverleners communiceren. Onderzocht wordt wat de effecten van de verbeterde afspraken en het gebruik van de webapplicatie zijn op de continuïteit van zorg. Ook heropnames, opnameduur, ervaren medicatiefouten, ervaren kwaliteit van zorg, belasting van de mantelzorger en maatschappelijke kosten worden onderzocht. De verwachting is dat duidelijke samenwerkingsafspraken de kwaliteit van de zorg voor patiënten met dementie, die acuut worden opgenomen in het ziekenhuis, zal verbeteren.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Julie Heeren

bottom of page