top of page
Academische Werkplaats Toezicht

Wat zijn de cijfers?

De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het toezicht is gebaseerd op de normen uit richtlijnen en zorgstandaarden die door de zorgaanbieders zelf zijn ontwikkeld. IGZ heeft nog geen gestructureerde aanpak om veldnormen te selecteren uit de richtlijnen en zorgstandaarden en deze te vertalen naar toezichtnormen.

 

Wat wordt onderzocht?

Het doel is om het vertalingsproces van veldnormen naar toezichtnormen in kaart te brengen en aanbevelingen te doen voor een meer gestandaardiseerd vertalingsproces en het ontwikkelen van een bijbehorend begrippenkader. Hierbij is speciale aandacht voor de beoordeling van handhaafbaarheid van veldnormen.

 

Wat is de methode of interventie?

De dataverzameling is gebaseerd op kwalitatieve onderzoeksmethode en documentenanalyse. Er zal een reconstructie van huidige vertalingsproces worden gemaakt en problemen of tekortkomingen zullen  worden geïdentificeerd. Het effect en de gevolgen van toezicht op de veldpartijen zal ook aan bod komen. Daarnaast zullen de verwachtingen van patiënten worden bestudeerd ten aanzien van toezichtrol van IGZ. 

 

Producten

Rapport verwacht september 2016

 

Kijk voor meer informatie op de programma en project pagina's van ZonMW

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jantine Voordouw

 

bottom of page