top of page
Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam Safety 4 Patients bestaat sinds 2005 en richt zich op wetenschappelijk onderzoek en de vertaling van nieuwe kennis en inzichten voor de dagelijkse praktijk van zorgverleners en patiënten. Het onderzoeksteam is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het Nivel en Amsterdam UMC, locatie VUmc/Amsterdam Public Health research institute.

In het onderzoeksteam Safety 4 Patients werken we vanuit verschillende disciplines samen in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg om zorggerelateerde schade zo veel mogelijk te voorkomen en daarmee de patiëntveiligheid te vergroten. 

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek heeft tot doel de aard en oorzaken van zorggerelateerde schade te achterhalen en richt zich op technische oorzaken, organisatorische oorzaken, waaronder communicatie en cultuur, menselijke oorzaken en patiëntgerelateerde oorzaken. Kennis van oorzaken maakt gerichte verbeterinitiatieven mogelijk. 

Het onderzoek richt zich op:

  • de validatie van methoden om patiëntveiligheid en zorggerelateerde schade te meten;

  • de invloed van het zorgsysteem op het ontstaan van zorggerelateerde schade;

  • het belang van interprofessionele communicatie en samenwerking voor patiëntveiligheid;

  • de rol van de patiënt bij patiëntveiligheid;

  • de evaluatie van interventies om de patiëntveiligheid te verbeteren.

Een overzicht van 12,5 jaar onderzoek naar patiëntveiligheid in ziekenhuizen vindt u via deze link. 

Een overzicht van de lopende onderzoeks- projecten in het kader van de Monitor Patiënt-veiligheid 2019-2022 vindt u via deze link.

Hoe komt u met ons in contact?

Voor vragen over specifieke onderzoeksthema's kunt u terecht bij de desbetreffende onderzoekers. 

 

Voor algemene vragen mail:

patientveiligheid@amsterdamumc.nl

 

 

Onze expertise
bottom of page